Home
hostgator coupon 75 off
2020 08 03 12 28 38

Gezocht: bewoners die het verschil willen maken in de wijk!

30 juli 2020

 

Woningcorporatie HEEMwonen vindt het belangrijk dat huurders meedenken over plannen in de wijk. Het Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen (CHOH) is de overkoepelende huurdersbelangenvereniging die de belangen van alle huurders van HEEMwonen behartigt. Op dit moment heeft het CHOH te weinig leden. HEEMwonen en het CHOH zijn samen met Welsun op zoek naar nieuwe leden. Heeft u belangstelling in een bestuurlijke functie? Of wilt u zich specifiek richten op een bepaald onderwerp, zoals duurzaamheid, zorg en leefbare wijken? Dan bent u van harte welkom als lid van het CHOH.

 

Als huurder van HEEMwonen weet u als geen ander waar huurders tegenaan lopen en wat er speelt en leeft in uw buurt. Als afgevaardigde vanuit één van de vier lokale huurdersverenigingen in het CHOH staat u in direct contact met HEEMwonen en denkt u actief mee over de plannen van HEEMwonen. U adviseert HEEMwonen samen met uw collega’s in het CHOH door kennis en ervaring te delen, maar ook door ideeën aan te dragen. HEEMwonen trekt samen met u en het CHOH op om ideeën op te pakken en samen te realiseren. Allemaal met het doel om te werken aan tevreden huurders die prettig wonen in een fijne buurt.

Wat wordt er in het CHOH besproken?

In het CHOH worden allerlei zaken besproken die huurders aangaan. Zoals plannen rondom onderhoud en renovaties van woningen, betaalbare huren, duurzaamheid en de jaarlijkse huurverhoging. Ook wordt de sociale betrokkenheid en leefbaarheid in de buurten besproken. Het CHOH brengt gevraagd en ongevraagd adviezen en ideeën in bij HEEMwonen. Het CHOH is ook betrokken bij de plannen van gemeente Landgraaf en Kerkrade. Samen met andere huurdersorganisaties denken we mee en adviseren we over de plannen van de gemeenten.

HEEMwonen heeft welzijnsorganisatie Welsun gevraagd om het CHOH te begeleiden in de doorontwikkeling van de samenwerking met huurders en in het werven van nieuwe huurders als lid, zodat het CHOH een toekomstbestendige huurdersbelangenvereniging wordt.

Bent u goed in het voorzitten van een organisatie, secretariaatswerkzaamheden of hebt u kennis en ervaring op financieel gebied? Dan bent u bij het CHOH van harte welkom.

Bent u huurder van HEEMwonen en wilt u graag meedenken over plannen en ideeën voor de buurt?

En kunt u het grotere plaatje zien? Ook dan zijn wij op zoek naar u.

Stuur een mail naar Evelien van Welsun via evelien.baur@welsun.nl.  

                   IN MEMORIAM                                                   

AFSCHEID VAN HEIN JEUKENS

Helaas hebben wij  definitief afscheid moeten nemen van onze  zeer gewaardeerde collega, Hein Jeukens.

Hein is op 4 juli 2020 te midden van zijn familie op 83 jarige leeftijd zacht en kalm heengegaan.

Op 1 januari 2020, hadden  wij als huurders belangen organisaties en HEEMwonen, al afscheid genomen van Hein, in de hoop dat hij eindelijk eens van zijn wel verdiende rust kon gaan genieten.

Helaas voor Hein en voor de nabestaande was hem dat vanwege zijn gezondheid niet gegund.

Ruim 20 jaar heeft Hein zich volledig  ingezet voor de bewoners en huurders van zijn Bewoners Belangen Vereniging Nieuwenhagen en voor de huurders van HEEMwonen in Landgraaf en  Kerkrade.

Hein was en zo is hij altijd gebleven aardig , correct , behulpzaam , bedachtzaam maar vooral sociaal.

Hij zei nooit veel, maar wat hij zei of vroeg daar kon je wat mee en moest je over nadenken.

Zijn aanwezigheid en inzet was een voorbeeld voor vele vrijwilligers die iets voor de medemens en met name de huurders wilde betekenen.

Ongetwijfeld was Hein ook zo in zijn privé  leven, maar dat hield hij gescheiden , dat was ook zijn wereld.

Wij zullen Hein blijven herinneren als een fijne collega en wensen zijn  familie ,vrienden en direct betrokkenen,  heel veel sterkte en kracht om dit grote verlies te kunnen dragen.

Namens het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen.

Frans Tiggelman

Gemeente Landgraaf houdt enquête 'Communiceren met onze inwoners'

Hoe bereikt de gemeente u het beste? De gemeente Landgraaf vindt het belangrijk dat haar inwoners op de hoogte zijn van zaken die binnen de gemeente (als overheid) spelen. Zaken die voor u interessant en belangrijk kunnen zijn. De gemeente wil graag weten welke communicatiemiddelen u gebruikt om informatie van de gemeente te krijgen. Voorbeelden van communicatiemiddelen zijn: de gemeentelijke website, sociale media en de Gemindezake. Daarom heeft de gemeente we een enquête opgesteld. Zo krijgt zij inzicht in de manier waarop ze u het beste kunnen informeren.

Doet u mee? Vul de enquête in!
Deze enquête was eerder gepland in maart van dit jaar. Dat had de gemeente toen ook al gecommuniceerd. Maar omdat het coronavirus toen uitbrak, is de enquête uitgesteld.

Tot eind 2019 publiceerde de gemeente ook in het weekblad Via Landgraaf. Dit weekblad wordt nu niet meer huis-aan-huis verspreid. Daarom is de gemeente gestopt met het inkopen van de pagina met gemeentenieuws. De gemeente wil graag weten of u nu gemeentelijke informatie mist.

Helpt u de gemeente mee? Het invullen van de enquête kost u maximaal 10 minuten. U heeft tot en met 20 juli de mogelijkheid om de enquête in te vullen. Heeft u vragen? Bel dan naar 14 045 en vraag naar team communicatie. Dit nummer kunt u ook bellen als u een papieren versie wilt ontvangen, bijvoorbeeld voor een familielid, buur of kennis die niet digitaal is.(01-07-2020)

Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2020

Op 10 maart 2020 vond in Wijkcentrum An de Koel in Schaesberg een huurdersbijeenkomst plaats rond het thema "Huurverhoging 2020". Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Werkgroep Huurdersparticipatie Landgraaf en het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH), daarbij ondersteund door de Nederlandse Woonbond.

Tijdens de bijeenkomst werd door medewerkers van HEEMwonen een presentatie verzorgd over het voorstel dat HEEMwonen aan het CHOH heeft gedaan met betrekking tot de hoogte van de huurverhoging per 1 juli 2020. De aanwezige huurders waren in de gelegenheid om tijdens de presentatie vragen te stellen en hebben daar ook gretig gebruik van gemaakt.

Behalve over de huurverhoging werd tijdens de bijeenkomst nog gesproken over de prestatie-afspraken en was er ruimte om vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van HEEMwonen over andere zaken dan de huurverhoging.

Het volledige verslag van de bijeenkomst vindt u hier  (16-03-2020)

Zoals wellicht bekend hebben we in Landgraaf het Burgerinitiatievenfonds. Via dit fonds ondersteunt de gemeente Landgraaf inwoner(s) of verenigingen met ideeën of plannen, zeg maar initiatieven in/voor/door de buurt, die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, de sociale samenhang of de betrokkenheid van de inwoners.

Kijk hier voor meer info.

Naast dit fonds bestaan er ook nog mogelijkheden om via het IBA project: Bewoners maken Parkstad ondersteuning te krijgen. Meer info vind je hier.

Bewoners maken parkstad

Brengt jouw idee mensen bij elkaar, maakt het de omgeving mooier, of komt het de buurt op een andere manier ten goede? IBA Parkstad nodigt alle enthousiaste bewoners met goede ideeën uit om onze omgeving nog beter te maken. Als bewoner ken je de buurt, de bewoners en het verenigingsleven het beste, dus vertel ons jouw idee! Geen ingewikkeld projectplan, maar eenvoudig met je eigen woorden. Vervolgens zal het bewonerspanel, binnen 6 weken, besluiten welke ideeën worden opgenomen in het bewonersfonds.

Samen tot de beste ideeën

Om initiatieven vanuit de inwoners van Parkstad te stimuleren heeft IBA een panel samengesteld. Het panel beschikt over een hoop expertise, maar werkt graag samen met de inwoners van Parkstad. Het panel van Parkstedelingen beoordeelt de initiatieven, maar ook de populariteit in de buurt telt mee. Bewoners kunnen de inzendingen op de IBA website bekijken en een stem uitbrengen. Zo komen we samen tot de beste ideeën en maken we Parkstad beter. Mooi toch?

Hoe werkt het?

Iedereen kan meedoen! Heb je een idee voor je straat, park, buurt of vereniging, groot of klein! Deel het met ons. Deelname loopt tot eind augustus 2021.

Tip ons!

Ken je een project dat ondersteuning verdient? Laat het ons weten. Betrokkenheid bij een project is geen voorwaarde om een project aan te dragen. Draag jij een project een warm hart toe of vind je het gewoon een fantastisch project? Tip ons! Wie weet kunnen we dit project wel opnemen in het bewonersfonds.

Adres

Buurtinfopost Nieuwenhagen
Julianastraat 14
6373 KH Landgraaf

Website: www.bb-vn.nl

Spreekuur:

Op afspraak
Plannen