Home
hostgator coupon 75 off

Een aantal bewoners van Nieuwenhagen ontvangen al sinds jaren een tegemoetkoming in de kosten van de energie die gebruikt wordt om de lamp in hun achterpad, die via hun van stroom voorzien wordt, te laten branden. Deze vergoeding werd tot 1 januari 2019 eenmaal per jaar door de BBVN aan hen uitgekeerd. Overleg tussen de BBVN en HEEMwonen heeft ertoe geleid dat met ingang van 1 januari 2019 de bewoners de energievergoeding voor de achterpadenverlichting uitgekeerd krijgen via HEEMwonen. Voor vragen over de vergoeding kunt u zich dus niet meer wenden tot de BBVN.

Adres

Buurtinfopost Nieuwenhagen
Julianastraat 14
6373 KH Landgraaf

Website: www.bb-vn.nl

Spreekuur:

Op afspraak
Plannen